Chứng nhận ISO 22000:2005

ISO 2019

Chứng nhận HACCP

HACCP 2020_001

Chứng nhận BRC

Ch_ng nh_n BRC 2020_001

Chứng nhận FDA

FDA Cert 2020

Chứng nhận ORGANIC

ORGANIC 2019

Chứng nhận KOSHER

KOSHER 2020 CÁC SAN PHAM_001KOSHER 2020 CÁC SAN PHAM_002

Chứng nhận HALAL

HALAL 2020