Chứng nhận ISO 22000:2018

ISO EN

Chứng nhận HACCP

HACCP-VI

Chứng nhận BRC

BRC-EN

Chứng nhận FDA

Chứng nhận ORGANIC

ORGANIC EU1

ORGANIC EU2

ORGANIC USDA

Chứng nhận KOSHER

KOSHER 2020 CÁC SAN PHAM_001KOSHER 2020 CÁC SAN PHAM_002

Chứng nhận HALAL

Chứng nhận HALAL năm 2021