Tọa lạc tại tỉnh Tiền Giang, vùng trọng điểm của trái cây nhiệt đới nguyên liệu giữa các khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cùng với các thiết bị, công nghệ hiện đại  400 lao động lành nghề, Công ty Long Uyên hiện nay có khả năng đạt công suất sản xuất 8.000 tấn mỗi năm.